Vitajte na našej stránke
Firma EXTREMEWORKS už v názve definuje čím sa zaoberá. Pod pojmom  
práce v extrémnych podmienkach rozumieme všetky činnosti vyžadujúce  
nezvyčajné postupy, pomôcky, nasadenie, kondíciu či iný pohľad na vec.  
Preto veľa krát na prvý pohľad neriešiteľná alebo komplikovaná situácia  
je pre nás výzvou.
                                                                         ...VŠETKO SA DÁ...
 
Hlavné činnosti
Zaujímavosti
- búranie komína Slovenka v BB
- montáže vo VW BA
- výstavba sirén MV SR
- vešanie lietadla v ESC BB
- striekanie veže - Šomoška
- Výškové práce

- Elektroinštalácie

- Revízie elektro a bleskozvodov
•  výškové práce horolezeckou technikou
•  elektroinštalácie budov, domov
•  štrukturovaná kabeláž - dátové rozvody
•  kamerové systémy
•  montáž bleskozvodov
•  revízie elektro
•  opravy a nátery striech
•  čistenie žľabov
•  opravy komínov
•  stavebné práce
•  montáž / výmena reklamných bannerov
•  spilovanie rizikových stromov  
Vykonávame tieto práce:
EXTREMEWORKS s.r.o.
Copyright © 2015 by EXTREMEWORKS s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: viliam.budaj@gmail.com