Vitajte na našej stránke
Firma EXTREMEWORKS už v názve definuje čím sa zaoberá. Pod pojmom  
práce v extrémnych podmienkach rozumieme všetky činnosti vyžadujúce  
nezvyčajné postupy, pomôcky, nasadenie, kondíciu či iný pohľad na vec.  
Preto veľa krát na prvý pohľad neriešiteľná alebo komplikovaná situácia  
je pre nás výzvou.      
                                                                         ...VŠETKO SA DÁ...
 
Novinky
Zaujímavosti
- búranie komína Slovenka v BB
- montáže vo VW BA
- výstavba sirén MV SR
- vešanie lietadla v ESC BB
- opäť padlo pár rizikových stromov
...o práci...
Už dnes pripravujeme zaujímavé a extrémne  
práce na sezónu 2016. Očakávame opäť rok plný  
nových zážitkov a skúseností pri riešení  
extrémnych úloh.     
                                                            admin
•  výškové práce horolezeckou technikou
•  montážne a demontážne práce
•  oceľové konštrukcie
•  údržba a revízie stožiarov
•  spilovanie rizikových stromov  
•  odstraňovanie snehu a ľadu zo striech
•  čistenie žľabov
•  stavebné práce
•  opravy a vložkovanie komínov
•  montáž bleskozvodov
•  elektroinštalácie, revízie VTZ
•  štrukturované kabeláže
Vykonávame tieto práce:
...dáždniky v ESC BB...
Zavesili sme 419 dáždnikov v Europa Shopping  
Centre v Banskej Bystrici. Výsledok je rozhodne  
zaujímavý...viď galéria/zaujímavosti.
                                                            admin
EXTREMEWORKS s.r.o.
Copyright © 2015 by EXTREMEWORKS s.r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: viliam.budaj@gmail.com